Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

ICALT observatie-instrument

Startende leraren worden drie jaar lang door schoolopleiders geobserveerd en gecoacht. Dit gebeurt met behulp van een observatielijst (ICALT), waarmee de pedagogisch-didactische vaardigheden van de starter in kaart gebracht worden. Het is ook mogelijk om de verkorte Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) in te zetten.

Door middel van observatie en coaching is er aandacht voor de pedagogisch-didactische, vakdidactische en interpersoonlijke ontwikkeling van de startende docent. Doordat leraren drie jaar lang systematisch worden gevolgd en gecoacht op deze aspecten, ontwikkelen zij zich aantoonbaar sneller en verbeteren de leerresultaten van leerlingen.

Er worden twee trainingen verzorgd om begeleiders en coaches te bekwamen in het gebruiken van de instrumenten:

  • ICALT observatietraining (online): begeleiders en coaches worden door middel van gratis een e-learning module getraind in het observeren met het ICALT instrument. Dit wordt gedaan in een eigen persoonlijke leeromgeving met behulp van ‘real life’ situaties. Ook is het mogelijk om zelf de volgorde van de domeinen en het tempo van de training te bepalen. Lees hier meer over de gratis online e-learning module
  • ICALT coachingstraining: begeleiders en coaches leren om de zone van naaste ontwikkeling van de starter te bepalen en hoe ze samen met de starter verdere stappen in zijn of haar professionele ontwikkeling kunnen zetten.

Meer weten over deze trainingen? Neem contact op met het secretariaat:
Anke Horstman
E bsl-utrecht@uu.nl
T 030 253 3400

Achtergrondinformatie
Kijk hier voor meer achtergrondinformatie (handleidingen, artikelen en presentaties) over ICALT. Wil je meer informatie over de dataverzamelingrondes van ICALT? Klik dan hier, voor een tijdlijn met de belangrijkste data.