Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

28 tips voor startende docenten!

Deze blog uit Tumult is voor alle mensen die aan het begin van hun lesgevende carrière staan. Het heeft informatie over de begeleiding van de startende docent, adviezen van docenten die al een tijdje voor de klas staan en leestips.

10 dingen voor de start van het schooljaar

Het nieuwe jaar is weer begonnen! Nieuw jaar betekent nieuwe kansen. In dit artikel uit Tumult worden 10 ideeën beschreven om je lessen in het nieuwe jaar anders vorm te geven.

Het project Begeleiding Startende Leraren

De overheid wil voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen en daarnaast bevorderen dat starters zich sneller ontwikkelen als professional. Met het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL) stimuleert en subsidieert de overheid zogeheten inductiearrangementen die drie jaar duren. Waarom investeert de Nederlandse overheid in inductie?

Inductie loont

Verschillende onderzoeken[1] hebben aangetoond dat weldoordachte inductieprogramma’s positieve resultaten opleveren. Inductieprogramma’s die zich richten op een duidelijke introductie, het voorkomen van stress, een werkbaar, leerzaam en passend takenpakket, goede begeleiding met gerichte observatie- en feedbackinstrumenten, leiden tot grotere doeltreffendheid bij starters[2] en tot betere resultaten bij leerlingen[3]. Scholen met krachtige inductieprogramma’s zien daarnaast ook minder starters voortijdig vertrekken[4]. Binnen het project worden activiteiten georganiseerd voor zowel startende leraren als voor schoolopleiders/coaches  en schoolleiders. Lees verder