Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

De laatste stap - Het BSL-project loopt eind van dit schooljaar af, met uitloop tot december 2019. Om de kwaliteit van de begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht ook in de toekomst te bestendigen willen we scholen dit jaar nog (extra) ondersteunen om BSL te verankeren in de school. Twee activiteiten staan hierin centraal: schrijfbijeenkomsten en auditsen Lesson Study Train-de-Trainer. Wil je ook meedoen aan deze activiteiten? Mail dan naar bsl-utrecht@uu.nl

Koppeltraject en uitwisselingsbijeenkomst BSL door Platform Samen Opleiden en Professionaliseren - Het Platform organiseert ook in 2019 weer een zgn. koppeltraject, waarbij opleidingsscholen, besturen en scholen in contact worden gebracht met experts uit andere (opleidings)scholen/lerarenopleidingen, ten behoeve van advies en gerichte feedback voor de ontwikkeling van de (opleidings)school. (Lees meer)

In het kader van het koppeltraject organiseert het Platform dit jaar ook twee uitwisselingsbijeenkomsten. De eerste kent als thema ‘Begeleiding van startende leraren in de praktijk’. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 20 mei van 14-17 uur in Utrecht. (Lees meer)

 

Het project Begeleiding Startende Leraren

De overheid wil voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen en daarnaast bevorderen dat starters zich sneller ontwikkelen als professional. Met het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL) stimuleert en subsidieert de overheid zogeheten inductiearrangementen die drie jaar duren. Waarom investeert de Nederlandse overheid in inductie?

Inductie loont

Verschillende onderzoeken[1] hebben aangetoond dat weldoordachte inductieprogramma’s positieve resultaten opleveren. Inductieprogramma’s die zich richten op een duidelijke introductie, het voorkomen van stress, een werkbaar, leerzaam en passend takenpakket, goede begeleiding met gerichte observatie- en feedbackinstrumenten, leiden tot grotere doeltreffendheid bij starters[2] en tot betere resultaten bij leerlingen[3]. Scholen met krachtige inductieprogramma’s zien daarnaast ook minder starters voortijdig vertrekken[4]. Binnen het project worden activiteiten georganiseerd voor zowel startende leraren als voor schoolopleiders/coaches  en schoolleiders. Lees verder