Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Schoolbeleid ontwikkelen

De meeste scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland maken gebruik van inductieprogramma’s maar dat is nog geen garantie voor professionele ontwikkeling   (Prof. J Kessels 2010, in: Onderwijsinspectie)

Naast richtlijnen en condities en losse begeleidingsactiviteiten wordt er vanuit het project Een sterk begin aandacht besteed aan het ontwikkelen van een integraal schoolbeleid voor de begeleiding van startende leraren.

De integrale ontwerpbenadering van Kuipers en van Amelsvoort (2010) biedt een aantal uitgangspunten die als richtlijn kunnen dienen voor het ontwikkelen van een integraal schoolbeleid. Er wordt uitgegaan van vier pijlers:

– structuur: o.a. wijze waarop de inzet en het werk van de startende docent verdeeld en georganiseerd is. Bijvoorbeeld; is er in het rooster tijd vrij gemaakt voor professionele ontwikkeling en begeleiding?  Waar en hoe wordt de startende docent ingezet?

-systemen: o.ade vastgelegde procedures, (personele) regelingen en routines met betrekking tot het inwerken en begeleiden van startende leraren. Bijvoorbeeld: het beschrijven van feedbacksystemen zoals intervisie

cultuur: o.a de wijze waarop de startende docent benaderd en gezien wordt in de organisatie, aannames, waarden en normen t.a.v. persoonlijke ontwikkeling en leren op de werkplek. Bijvoorbeeld: de benadering van een startende docent door meer ervaren collega’s

-mensen: o.aondersteuning bij persoonlijke leer en werkvragen, specifieke wensen m.b.t. competentieontwikkeling. Bijvoorbeeld: ondersteuning bij het versterken van pedagogische bekwaamheden.

Bovenstaande is een beknopte beschrijving voor het ontwikkelen van een integraal beleid. In de kringen wordt hier verder aandacht aan besteed.

Voorbeelden van begeleidingsprogramma’s:

Hieronder staan enkele begeleidingsprogramma’s van scholen die deelnemen aan het project Een Sterk Begin. Deze begeleidingsplannen zijn te gebruiken als inspiratiebron voor de ontwikkeling van een begeleidingsprogramma op uw school.

Wilpshaar, C. H. (2016). Adviesnotitie: Opleiden in school op het Gregorius

Begeleidingsplan Christelijk Lyceum Veenendaal

Begeleidingsplan Leidsche Rijn College

Begeleidingsplan Minkema College

Begeleidingsplan De Werkplaats

Begeleidingsplan Koningin Wilhelmina College

 

Uw bijdrage op deze site?

We zijn altijd op zoek naar aanvullingen of suggesties. Heeft uw school een begeleidingsprogramma dat andere scholen kan inspireren? Neem dan contact met ons op.