Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Doelstelling

Het project Een sterk begin heeft als doel om startende leraren in het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.

Om deze doelstelling te bereiken worden op hoofdlijnen drie soorten activiteiten georganiseerd:

  • ProgrammaontwikkelingEen sterk begin helpt scholen bij het ontwikkelen van plannen ten behoeve van de begeleiding van startende leraren.
  • Lesson Study (lesontwerp): Startende leraren van hetzelfde vak ontwikkelen samen een les, voeren deze les uit en evalueren hem.
  • Observatie en coaching: Dit is gericht op de de pedagogisch-didactische, vakdidactische en interpersoonlijke ontwikkeling van de startende docent.

Voor wie
Een sterk begin organiseert zowel activiteiten voor startende leraren als voor schoolopleiders/coaches en schoolleiders.